szukaj
RSS
A A A

Przedmiot działalności i kompetencje OIRP

Do zadań samorządu należy w szczególności:

  1. udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
  2. reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
  3. współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
  4. przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania za-wodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
  5. nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
  6. prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.


Opublikował: Bartosz Szolc-Nartowski
Publikacja dnia: 03.11.2014
Podpisał: Bartosz Szolc-Nartowski
Dokument z dnia: 03.11.2014
Dokument oglądany razy: 3 450