szukaj
RSS
A A A

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny.

Członkami organów samorządu mogą być tylko radcowie prawni.
Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Organy samorządu podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

Prezydium Rady

Magdalena Witkowska – Dziekan Rady
Bartosz Szolc-Nartowski – Wicedziekan Rady ds. Aplikacji i Doskonalenia Zawodowego
Marek Rusiecki – Wicedziekan Rady ds. Promocji i Wykonywania Zawodu
Anna Kluczek-Kollar – Wicedziekan Rady ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej
Andrzej Bodakowski – Sekretarz
Paweł Czerniewski – Skarbnik
Jakub Puszkarski – członek Prezydium Rady, Kierownik Szkolenia Aplikantów

Członkowie Rady

Bożko-Kozikowska Ewa
Czugan Marcin
Gibas-Kobierecka Joanna
Gliniewicz Piotr
Jezierewska Ewa
Kubik Piotr
Łojkowska Joanna
Mosek Jerzy
Niesiołowski Jarosław
Palak Tomasz
Szarmach Anna
Tołwiński Rafał
Wojciechowski Zbigniew
Wojtiekun Wanda
Wolny-Dunst Tomasz


Rzecznik Dyscyplinarny

Anna Stempniewicz-Czarnecka

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

1. Grabowski Artur
2. Kłosowska Anna
3. Kurek Rafał
4. Lisiecka Aleksandra
5. Niewiadomska Anna Maria
6. Sarzyński Piotr
7. Tuszyńska Renata
8. Trzeciak Joanna
9. Trzcionkowska-Radomińska Małgorzata
10. Widulińska Katarzyna

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Buchholz Teresa
Juśkiewicz-Dobrosielska Barbara
Małysa Marta
Skiba Barbara


Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Grażyna Gliniewicz – Przewodnicząca

Austen-Palicka Anna
Białkowska-Andrzejewska Katarzyna
Bigus Piotr
Czarnecka Elżbieta
Fabiś Danuta
Fontańska Joanna
Friedrich-Sarad Joanna
Jakubowski Grzegorz
Okoń Małgorzata
Pułka Paweł
Ratasiewicz Joanna
Sobala Katarzyna
Węgrzyńska-Górzyńska Karolina
Winkowski Łukasz
Zygnerska Justyna
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych
Bodakowski Andrzej
Foryś Marek
Friedrich-Sarad Joanna
Gibas-Kobierecka Joanna
Jasiak Michał
Łojkowska Joanna
Machnikowska Anna
Mosek Jerzy
Pilewska Joanna
Puszkarski Jakub
Stempniewicz-Czarnecka Anna
Swajda-Witaszek Katarzyna
Szolc-Nartowski Bartosz
Ślązak Maria
Witkowska Magdalena
Wojciechowski Zbigniew
Wojtiekun Wanda
Wolny-Dunst Tomasz
Apl. radc. Anna Narodzonek – delegat aplikantów

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Jerzy Mosek – wybrany na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
Maria Ślązak
Bartosz Szolc-Nartowski
Tomasz Wolny-Dunst

Rzecznicy Prasowi

Adam Chudziński – rzecznik prasowy
Krzysztof Jóźwiak – zastępca rzecznika prasowego

Komisje Stałe Rady OIRP w Gdańsku

1) Komisja ds. aplikacji:

Przewodniczący: Rafał Tołwiński
członkowie:
Krzysztof Woźnica
Bartosz Kędzierski
Jarosław Niesiołowski
Tomasz Sadowski

2) Komisja ds. promocji i marketingu

Przewodniczący: Tomasz Palak
członkowie:
Dawid Rogoziński
Tomasz Wolny-Dunst
Piotr Grubba
Łukasz Winkowski
Marek Foryś
Marcin Czugan
Hubert Wyłoga
Jakub Kaczyński
Krzysztof Jóźwiak
Dominika Pacholska
Natalia Stojanowska
Anna Lewandowska – aplikantka radcowska

3) Komisja ds. integracji, sportu i turystyki

Przewodniczący: Tomasz Oleksiewicz
członkowie:
Michał Jasiak
Marcin Czugan
Aleksandra Worzała
Paweł Kuropatwa
Tomasz Jeżewski
Jacek Formela
Tomasz Wolny- Dunst

4) Komisja ds. doskonalenia zawodowego

Przewodnicząca: Wanda Wojtiekun – Kierownik Szkolenia Radców Prawnych
członkowie:
Rafał Tołwiński
Wojciech Drożdżał
Dominika Mróz-Szarmach
Jakub Puszkarski
Anna Austen-Palicka
Marta Dargas-Draganik
Tomasz Jeżewski

5) Komisja ds. współpracy z zagranicą

Przewodnicząca: Joanna Łojkowska
zastępca przewodniczącego Jarosław Niesiołowski
Małgorzata Jaskólska
Katarzyna Ludwichowska
Adam Kaczko
Michał Widawski
Marta Dargas – Draganik
Szymon Dejk
Marcin Drzewicki
Magdalena Kantak-Wawoczna
Hanna Woźniak
Małgorzata Węgrzak

6) Komisja ds. seniorów i spraw socjalnych

Przewodniczący: Zbigniew Wojciechowski,
członkowie:
Piotr Gliniewicz,
Wojciech Armknecht

7) Komisja ds. wpisów

Przewodniczący: Jerzy Mosek
Członkowie:
Agnieszka Budzyńska
Jarosław Niesiołowski
Zbigniew Wojciechowski

8) Komisja ds. edukacji prawnej i pro bono

Przewodniczący: Tomasz Wolny-Dunst,
zastępca przewodniczącego Ewa Bożko-Kozikowska
zastępca przewodniczącego Karolina Węgrzyńska-Górzyńska,
członkowie:
Izabela Duczyńska
Michał Urban
Tomasz Witt
Marta Flis – Świeczkowska
Barbara Sikorska

9) Komisja ds. kultury

Przewodnicząca: Joanna Friedrich-Sarad
członkowie:
Anna Szarmach
Marta Małysa
Dorota Chylińska

10) Komisja ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

Przewodniczący: Michał Jasiak
Członkowie:
Teresa Bucholz
Marek Kumiński
Zbigniew Wojciechowski

11) Komisja ds. Nowych Technologii

Przewodnicząca: Anna Austen-Palicka
zastępca przewodniczącej: Marta Dargas-Draganik
członkowie:
Alicja Kaczkowska
Alicja Wiechowska
Tomasz Palak
Małgorzata Węgrzak
Marek Stanke
Paweł Kardasz
Adam Kaczko

12) Komisja ds. praw człowieka

Przewodnicząca: Agnieszka Budzyńska
członkowie:
Marcin Drzewicki
Monika Prawdzik
Jakub Puszkarski
Magda Krzyżanowska-Mierzewska
Wojciech Drożdżał
Jakub Turski
Katarzyna Kłobukowska
Adrian Firs
Michał Stańczak
Małgorzata Stankius
Maria Borowiec

13) Komisja ds. etyki i wykonywania zawodu

Przewodnicząca: Joanna Gibas-Kobierecka
członkowie:
Katarzyna Ludwichowska
Monika Chabel
Paweł Czerniewski
Agnieszka Gajda
Michał Habier
Anna Lewandowska – aplikantka radcowskaOpublikował: Bartosz Szolc-Nartowski
Publikacja dnia: 20.02.2023
Podpisał: Bartosz Szolc-Nartowski
Dokument z dnia: 07.11.2016
Dokument oglądany razy: 4 859