szukaj
RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny.

Członkami organów samorządu mogą być tylko radcowie prawni.
Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Organy samorządu podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy członków danego organu.


PREZYDIUM RADY
Dziekan Jerzy Mosek
Vice Dziekan Wojciech Grochowiecki
Vice Dziekan Ewa Jezierewska
Vice Dziekan Bartosz Szolc-Nartowski
Sekretarz Andrzej Bodakowski
Skarbnik Marek RusieckiCzłonek Prezydium Magdalena Witkowska
Członek Prezydium Tadeusz Jackowski


CZŁONKOWIE RADY

Buchholz Teresa
Czerniewski Paweł
Czugan Marcin
Gliniewicz Piotr
Jasiak Michał
Kluczek-Kollar Anna
Kumiński Marek
Łojkowska-Paprocka Joanna
Niesiołowski Jarosław
Soja Teresa
Szarmach Anna
Tołwiński Rafał
Wojciechowski Zbigniew
Wojtiekun Wanda

Rzecznik dyscyplinarny

Anna Stempniewicz-Czarnecka


Z-cy rzecznika dyscyplinarnego

1. Barbara Cichosz
2. Anna Kłosowska
3. Anna Maria Niewiadomska
4. Mariusz Rubaszewski
5. Piotr Sarzyński
6. Katarzyna Swajda-Witaszek
7. Małgorzata Trzcionkowska
8. Renata Tuszyńska
9. Katarzyna Widulińska

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Przewodnicząca:
Przewodnicząca: Joanna Gibas-Kobierecka
z-ca: Anna Żółtańska-Figiel
Andryskowska Joanna
Bogdanis Anna
Czarnecka Elżbieta
Czepulonis Bożenna
Daniluk Elżbieta
Friedrich-Sarad Joanna
Gliniewicz Grażyna
Grochowiecki Michał
Haniewicz Iwona
Leszczyński Władysław
Lidzbarska Anna
Łopaciński Marcin
Micewicz Bożena
Ratasiewicz Joanna
Sobala Katarzyna
Szurkowski Waldemar
Rzecznik Dyscyplinarny:
Anna Stempniewicz-Czarnecka

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Marta Małysa
Z-ca Barbara Juśkiewicz- Dobrosielska
Sekretarz – Małgorzata Stempniewicz
Członek – Barbara Skiba

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:
Cybulski Juliusz
Daniluk Elżbieta
Friedrich-Sarad Joanna
Gibas-Kobierecka Joanna
Jezierewska Ewa
Kubik Piotr
Małysa Marta
Mosek Jerzy
Stempniewicz-Czarnecka Anna
Stępień-Sporek Anna
Suszek Roman
Swajda-Witaszek Katarzyna
Szolc-Nartowski Bartosz
Ślązak Maria
Tuszyńska Renata
Witkowska Magdalena
Wojciechowski Zbigniew
Wojtiekun Wanda
Żółtańska-Figiel Anna


Przedstawiciel aplikantów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

Puszkarski Jakub


Członek Krajowej Rady Radców Prawnych:

Jerzy MosekOpublikował: Bartosz Szolc-Nartowski
Publikacja dnia: 07.11.2016
Podpisał: Bartosz Szolc-Nartowski
Dokument z dnia: 07.11.2016
Dokument oglądany razy: 3 931